25. 11. 2016 | vijesti
Prijava nepropisno odbačenog otpada

 

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

21. 11. 2016 | vijesti
Objavljeni stipendisti

 

 

 Općinski načelnik je donio odluku o stipendistima općine Dicmo za šk. god. 2016./17. Odluku možete preuzeti  ovdje.

24. 10. 2016 | vijesti
 Objavljen natječaj za dodijelu stipendija

Općinski načelnik donio je odluku o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja općine Dicmo za nastavnu godinu 2016./2017..

 

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se Općinskom načelniku Općine Dicmo, Kraj, 21232 Dicmo (poštom ili osobno) najkasnije do 08. studenog 2016. godine do 12,00 sati.

  

19. 10. 2016 | vijesti
Javna nabava-poziv za nadmetanje

 

Javna nabava-poziv za nadmetanje

 


Općina Dicmo, kao javni naručitelj pokrenula je otvoreni postupak javne nabave – izgradnja vodovoda i prometnih površina u dijelu radne zone „Dicmo“- istok.

Poziv za nadmetanje, br. objave: 2016/S 002-0022438 objavljen je dana 11.10.2016. u