12. 02. 2018 | vijesti
Izvješće o prethodnom savjetovanju (javna rasvjeta)

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA TEMELJEM POZIV NA PREDHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmetni izvještaj možete preuzeti ovdje

08. 02. 2018 | vijesti
Nove komunalne odluke

 

 

Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada ovdje..

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dicmo ovdje. 

 

05. 02. 2018 | vijesti
POZIV NA PRETDHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM  	GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
29. 01. 2018 | vijesti
Župan donio odluku o novčanoj pomoći za novorođenčad u 2018.god

  

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava
na novčanu pomoć (daljnjem tekstu: novčana pomoć) za novorođenu djecu s područja Splitskodalmatinke županije (u daljnjem tekstu: Županija) u 2018. godini.

Sve potrebne obrasce uključujući i predmetnu odluku, možete preuzeti ovdje.