12. 09. 2018 | vijesti

Opcina Dicmo kao javni narucitelj, dana 11-.rujna
2018.godine, u Elektronidkom oglasniku Javne nabave
(https :/ / eojn.nn.hr), broj objave : 2OI8|S 0F2-0024647,
objavila je Obavijest o nadmetanju za predmet nabave:
lzgradnja djecjeg vrtica - nastavak.

10. 09. 2018 | vijesti

Izvješće možete pogledati ovdje

 

30. 08. 2018 | vijesti
Sufinanciranja nabavke radnih bilježnica.

 

 

Obavještavaju se učenici srednjih škola s podrudja općine Dicmo, da u svrhu sufinanciranja nabavke radnih biljeznica, u periodu od 10.ruina, do l4.ruina 2018.godine, u Opiinu Dicmo dostave potvrde škole u upisu u Skolsku godinu 2018/2019. lsplata odobrenih sredstava u iznosu od 300,00 kuna vršit će se isključivo učenicima koji u navedenom periodu dostave odgovarajuiu potvrdu. Uz potvrdu je

14. 08. 2018 | vijesti
Obavijest -sufinanciranje nabavke radnih bilježnica

 

 

Obavještavaju se roditelji učenika osnovne Skole Ante Stardevića Dicmo, da će podjela sredstava u iznosu od 300,00 kuna za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora, vrSiti 22. i 23. kolovoza 20L8. godine u prostorijama općine Dicmo u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.