18. 09. 2013 | Društvene djelatnosti
Društvene djelatnosti

PREDŠKOLSKI ODGOJ:

Dječji vrtić Ana - Dicmo

Adresa: Kraj 42, 21232 Dicmo

Tel: 021/837-268

http://djecji-vrtic-ana-dicmo.hr/

 

ŠKOLSTVO:

Osnovna škola Ante Starčevića Dicmo

Adresa: Kraj 42, 21232 Dicmo

Tel: 021/837-300

http://os-astarcevica-dicmo.skole.hr/