30. 08. 2018 | vijesti
Sufinanciranja nabavke radnih bilježnica.

 

 

Obavještavaju se učenici srednjih škola s podrudja općine Dicmo, da u svrhu sufinanciranja nabavke radnih biljeznica, u periodu od 10.ruina, do l4.ruina 2018.godine, u Opiinu Dicmo dostave potvrde škole u upisu u Skolsku godinu 2018/2019. lsplata odobrenih sredstava u iznosu od 300,00 kuna vršit će se isključivo učenicima koji u navedenom periodu dostave odgovarajuiu potvrdu. Uz potvrdu je potrebno dostaviti i fotokopiju osobne iskaznice kao dokaz o prebivaliStu ili potvrdu o prebivaliStu neposredno izdanu od nadleZne Policijske uprave, te oib udenika. Temeljem prikupljenih potvrda, isplata odobrenih sredstava vrSit ce se 20.i 21. rujna 2018.godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, uz predodenje identifikacijske isprave koja sadrZi oib.