12. 09. 2018 | vijesti
lzgradnja dječjeg vrtića

Opcina Dicmo kao javni narucitelj, dana 11-.rujna
2018.godine, u Elektronidkom oglasniku Javne nabave
(https :/ / eojn.nn.hr), broj objave : 2OI8|S 0F2-0024647,
objavila je Obavijest o nadmetanju za predmet nabave:
lzgradnja djecjeg vrtica - nastavak.