05. 06. 2017 | vijesti
Porez na nekretnine

porez na nekretnine dicmo

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave (JLS) na području kojih se nekretnina nalazi i njihov je prihod.

Slijedom navedenog JLS su obvezne tijekom 2017.godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nakretnine.

Za prikupljanje podataka za ustroj navedene  Evidencije zadužen je jedinstveni upravni odjel općine Dicmo, koji

 

P o z i v a

vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Dicmo

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza , najkasnije

do 31.listopada 2017.godine

 

dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Obrasci su dostupni na internetskoj stranici općine www.dicmo.hr , a mogu se ispunjeni dostaviti osobno u pisarnicu općine Dicmo, putem pošte ( Općina Dicmo, Kraj 43, Dicmo Kraj, 21232 Dicmo) ili e-poštom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Javni poziv

Obrazac Porez na nekretnine stambeni prostor

Obrazac Porez na nekretnine poslovni prostor

Obrazac Porez na nekretnine neizgrađeno građevinsko zemljište

 

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dostane informacije i upute možete dobiti na tel: 021 837 937, elektronski na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ili osobno u prostorijama općine Dicmo  u vremenu od 9-13 sati.

 

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS porezna obveza će se utvrditi na osnovu podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 

                                                                                                   OPĆINA DICMO

                                                                                                   Jedinstveni upravni odjel