17. 09. 2013 | Top navigation
O Dicmu

Općina Dicmo je dio Dalmatinske zagore. Smještena je na kopnenom dijelu Splitsko-dalmatinske županije u neposrednoj blizini Splita kao prvog grada po veličini unutar županije. Općina Dicmo zauzima značajan geoprometni položaj te sa sjeverne strane graniči s gradom Sinjem, istočno s gradom Triljem, južno s općinom Dugopolje i zapadno s općinama Muć i Klis. Općinu Dicmo čini sedam naselja:

Ercegovci, Kraj, Krušvar, Osoje, Prisoje, Sičane i Sušci.

 

Na području dicmanjske općine posljednjim provedenim popisom stanovništva 2011. godine, utvrđen je broj od 2802 stanovnika. Broj stanovnika utvrđen popisom 2011. godine po naseljima:

 

  • Ercegovci - 143 stanovnika
  • Kraj - 514 stanovnika
  • Krušvar - 490 stanovnika
  • Osoje - 388 stanovnika
  • Prisoje - 643 stanovnika
  • Sičane - 502 stanovnika
  • Sušci - 122 stanovnika