04. 10. 2013 | Top navigation
Općinsko vijeće
 1. Dražan Grčić, predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Maretić, zamjenik predsjednika općinskog vijeća 
 3. Zoran Jokić, član općinskog vijeća 
 4. Ivica Bešker, član općinskog vijeća
 5. Ana Župa, članica općinskog vijeća
 6. Ivan Mirčeta, član općinskog vijeća
 7. Josipa Zebić, članica općinskog vijeća
 8. Petar Maretić, član općinskog vijeća
 9. Žarko Bilan, član općinskog vijeća
 10. Igor Podrug, član općinskog vijeća
 11. Branka Murat, članica općinskog vijeća 
 12. Anđelko Zebić, član općinskog vijeća 
 13. Ivica Serdarević , član općinskog vijeća