Smanjenje komunalnog doprinosa za zgrade u postupku legalizacije

Na 3. sjednici općinskog vijeća Općine Dicmo, održanoj dana 26. rujna 2013. godine, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa koji su za svoje građevine podnijeli zahtjeve za legalizaciju, izmjene se odnose na slijedeće: Obveze plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađaju se obveznici koji u skladu s posebnim zakonom legaliziraju nezakonito izgrađene zgrade poljoprivredne namjene, te pomoćne zgrade koje se nalaze u funkciji osnovne zgrade, bez obzira na broj etaža i tlocrtnu površinu pomoćne zgrade. Izmjene se odnose i na jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine, koja se smanjuje za 60% za nezakonito izgrađene stambene građevine koje se legaliziraju u skladu s posebnim zakonom. Tako će jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po zonama iznositi: u I. II. i III. zoni umjesto dosadašnjih 15,00 kn/m3, sada će iznositi 6,00 kn/m3, a u IV. zoni, umjesto dosadašnjih 10,00 kn/m3, sada će iznositi 4,00 kn/m3.

2018-09-30T11:22:56+00:007. listopada 2013.|Obavijesti|