Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPU Općine Dicmo

Sukladno čl. 67 Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) Općina Dicmo daje informaciju o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dicmo. Tekst informacije možete pogledati ovdje

2020-11-02T09:26:26+00:002. studenoga 2020.|Obavijesti|