Odobren projekt “Tematski park povijesnih putova i željezničke postaje “Rera” Dicmo”

LAG Zagora donijela je Odluku o odabiru projekta „Tematski park povijesnih putova i željezničke postaje „Rera” Dicmo” u maksimalnom iznosu javne potpore od 528.633,00 kuna, kojeg je Općina Dicmo prijavila na LAG Zagora natječaj za tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” za razdoblje od 2014.-2020. godine.

U ožujku 2021. godine, Općina Dicmo je prijavila projekt „Tematski park povijesnih putova i željezničke postaje „Rera” Dicmo”, kojim je namjera urediti 1540 m2 javne općinske površine oko zgrade bivše željezničke postaje „Rera”. Tematski park bit će zaokružena tematska cjelina čijom će se izgradnjom i opremanjem obogatiti društvene, kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti te doprinjeti kvalitetnijem društvenom životu stanovnicima Općine Dicmo.

Prostor će se izgraditi, urediti i hortikulturno oplemeniti sukladno Glavnom projektu, a sve tematske staze u okviru parka vodit će do glavne zgrade bivše željezničke postaje „Rera” koja nije predmetom ovog projekta, ali se po završetku postupka predaje iste na upravljanje Općini Dicmo od strane nadležnog Ministarstva, namjerava prenamjeniti u zgradu Zavičajnog muzeja.

2021-06-01T12:00:29+00:001. lipnja 2021.|Obavijesti|