Usvojen proračun Općine Dicmo za 2022. godinu

U Dicmu je jučer 22. prosinca 2021. godine, održana 5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo na kojoj su vijećnici raspravili i usvojili svih 11. točaka dnevnog reda. Većinom glasova donesen je proračun Općine Dicmo za 2022. godinu u iznosu od 18.010.333,00 kuna s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Osim proračuna za iduću godinu, na sjednici su većinom glasova usvojeni prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, kao i prijedlozi Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, dok su prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, usvojeni jednoglasno. Većinom glasova usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Dicmo u 2022. godini.

2021-12-23T11:28:40+00:0023. prosinca 2021.|Obavijesti|