Distribucija spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U suradnji s Čistoćom Cetinske krajine, na području Općine Dicmo, izvršena je  raspodjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – papir i plastiku, kojom je u potpunosti obuhvaćeno naselje Dicmo  Sičane, te dio naselja Dicmo Osoje . U ovoj fazi podjele raspoređeno je sveukupno 300 spremnika od čega 150 žutih i 150 plavih  spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – papir i plastiku.

 

2022-04-08T11:48:12+00:008. travnja 2022.|Obavijesti|