Financijski izvještaji2022-07-12T12:45:32+00:00

PRORAČUN Financijski izvještaji

2022.

Bilješke uz izvršenje proračuna 2021

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2022. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2021. godinu 

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Izvješće uz izvršenje prihoda primitaka, rashoda i izdataka, zaduživanja 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Proračunski vodič za građane – proračun za 2022. godinu

2021.

Proračun Općine Dicmo za 2022. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. siječanj 2021. do 30. rujan 2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za razdoblje: 01. siječnja 2021. do 30.lipnja 2021.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Potvrde o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. siječnja 2021. – 30. lipnja 2021.

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdobolje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

2020.

Proračun Općine Dicmo za 2021. godinu 

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2020. godinu

Proračunski vodić za građane – prorčaun za 2021. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdatcima za razdoblje 1. siječnja 2020. do 30.rujna 2020. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.siječnja 2020. – 30. rujna 2020. godine

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Dicmo za 2020. godinu

Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2020. – Konsolidirani

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Izvještaji

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Godišnji financijski izvještaj Općine Dicmo za 2019. godinu

Proračunski vodić za građane za 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od o1.siječnja do 30.lipnja 2019. godine – konsolidirani

2019.

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeno putovanje

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Dicmo za 2020. godinu

Proračun općine Dicmo za 2020. godinu

Proračunski vodić za građane za 2019.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Polugodišnje izvješće izvršenja proračuna općine Dicmo za 2019.godinu

Godišnje izvješće 2018 – organizacijska klasifikacija

Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2019.godinu

Godišnje izvješće izvršenja proračuna Općine Dicmo za 2018.godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.

Bilješke: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji I-XII 2018

Bilješke uz Izvještaj o obvezama I-XII 2018

Bilješke uz Bilancu I-XII 2018

Potvrda o preuzetom financisjkom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračun 2019.

Proračun 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji financijski izvještaj IGOR PODRUG

Godišnji financijski izvještaj BRANKA MURAT

Godišnji financijski izvještaj PETAR MARETIĆ

Godišnji financijski izvještaj ŽARKO BILAN

2018

Izještaj o primljenim donacijama 2018 Nezavisna lista Petra Maretića

Financijski izvještaji 2018. Nezavisna lista Petra Maretića

2017 Lokalni izbori

OKVIRNI PODACI O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU

Izvješće o primljenim donacijama Branka Murat

Izvješće o primljenim donacijama Igor Podrug

Izvješće o primljenim donacijama Petar Maretić

Izvješće o primljenim donacijama Žarko Bilan

2016

Proračun 2016

Vjećnici- godišnji financijski izvještaj 2016.god

Josip Silić polugodišnji financijski izvještaj 2016.god

Petar Maretić polugodišnji izvještaj 2016.god

Milan Gabrilo polugodišnji izvještaj 2016.god

Ivica Perić polugodišnji izvještaj 2016.god

Vedrana Jokić polugodišnji izvještaj 2016.god

Ivan Despotović polugodišnji izvještaj 2016.god

Damir Bralić polugodišnji izvještaj 2016.god

2015

Sponzorstva i donacije 2015

Ivica Perić GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.GOD

 Josip Silić GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.GOD

Milan Gabrilo GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.GOD

Vedrana Jokić GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.GOD

Damir Bralić GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.GOD

Petar Maretić GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.

2013

Sponzorstva i donacije 2013

Službenik za informiranje

Jelena Bilan

Email: jelena.bilan@dicmo.hr

Tel: 021-837-937

Fax: 021-837-466