Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo

Image
  • 3. February 2023.

Na temelju čl 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "NN 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 112/2019 ") i Plana prijema u službu u Općini Dicmo za 2023. godinu ( "Službeni glasnik Općine Dicmo br .2/2023" ) pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo raspisuje javni natječaj za  prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo - Viši stručni suradnik za opće poslove na neodređeno vrijeme. 

Javni natječaj za prijem u službu - broj oglasa 524

Obavijest i upute kandidatima 

Poveznice za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Poveznica na stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021) : 

Poveznica na stranicu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj su navedei uvjeti pod kojima osobe s invalididtetom ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju: 

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab