JAVNI POZIV - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Image
  • 25. March 2024.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Dicmo u 2024. godini ("Službeni glasnik Općine Dicmo" broj 1/2024), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci za radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za opće poslove - 1 polaznik/ica.


Javni poziv 
Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab