JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Image
  • 20. March 2024.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine” broj 111/2021 i 114/2022), članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), te Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini KLASA: 024-02/24-01/36, URBROJ: 2181-21-02-24-1 od 18. ožujka 2024. godine, općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2024. godini.  Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Dicmo koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Dicmo.


Javni poziv

Obrazac 1 - podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju 

Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab