LAG Zagora objavila VI. LAG natječaj (III. natječaj za tip operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”

Image
  • 7. August 2023.

Lokalna akcijska grupa Zagora, 28.07.2023. godine objavila je III. LAG natječaj

za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih

usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za

razdoblje 2014.-2020.

 

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021, 134/21, 10/2023), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18), Lokalna akcijska grupa Zagora  objavljuje 28.07.2023. svoj III. natječaj LAG-a Zagora za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

sa područja općina: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od  16.08.2023.  do 18.09.2023. godine.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 46.521,56 EUR. Ukupna vrijednosti projekta ne smije biti manja od 15.000,00 EUR , niti prelaziti iznos od 125.000,00 EUR-a (s PDV-om).

 

Natječajna dokumentacija

Sve ostale informacije možete pronaći u tekstu natječaja i odnosnoj natječajnoj dokumentaciji /obrascima i prilozima/ koji se nalaze na stranici www.lag-zagora.hr, odnosno ovdje.

Pisani upiti

 

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na prethodno naznačenu mail adresu LAG-a Zagora. 

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-zagora.hr/ (LAG natječaj / VI. LAG ZAGORA NATJEČAJ (III. NATJEČAJ ZA TO 3.1.1.) – PITANJA I ODGOVORI – OTVOREN NATJEČAJ).

 

Informativna radionica

 

Djelatnici ureda LAG-a Zagora održati će informativne radionice za potencijalne prijavitelje u ponedjeljak, 7. kolovoza 2023. godine u Društvenom PRESS Centru Športskog centra „Hrvatski vitezovi“, Ulica matice hrvatske 11, Dugopolje  s početkom u 10:00 i 17:00. 

 

 

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab