Održana 14. sjednica općinskog vijeća

Image
  • 28. April 2023.

Jučer, 27. travnja 2023. godine u općinskoj vijećnici Općine Dicmo održana je 14. sjednica općinskog vijeća, na kojoj je usvojeno deset točaka dnevnog reda. Većinom glasova vijećnici su donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Dicmo, Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Dicmo i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dicmo, a jednoglasno Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2023. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dicmo u 2022. godinu, Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Općine Dicmo, Izvješće o radu DVD-a Sv. Jakov Dicmo za 2022. godinu, Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Dicmo, Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dicmo i Odluku o oslobađanju obveze plaćanja ugovorene cijene programa dječjeg vrtića Ana – Dicmo za mjesec svibanj. 

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab