OPĆINA DICMO POVEĆALA NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Image
  • 16. February 2023.

Na 12. sjednici općinskog vijeća održanoj u ponedjeljak 13. veljače 2023. u 18 sati od zakazanih sedam točki dnevnog reda jedna od točaka odnosila se na povećanje naknada za novorođenčad. Općina Dicmo je do sad davala 398 eura  za svako novorođeno dijete a sada se po kriterijima za prvo dijete dobiva 465 eura, za drugo 530 eura, za treće 600 eura, za četvrto 660 eura, za peto i svako slijedeće dijete 800 eura. Općinski načelnik Petar Maretić kazao je: „ Kao što smo i najavljivali podigli smo naknade za novorođenčad nakon što smo stabilizirali općinski proračun.  Na ovoj sjednici donesen je i zaključak o prihvaćanju ponude  prodavatelja za prodaju zemljišta Općini Dicmo u svrhu širenja groblja u Osoju. Prihvaćena su i dva zaključka za prodaju zemljišta u radnoj zoni za dva nova investitora. Kao načelnik izvjestio sam vijećnike o radu kroz polugodišnji period srpanj- prosinac 2022. godine. Nadamo se da su mještanima vidljivi i pomaci u razvoju Općine Dicmo i da ćemo realizirati što više zamišljenih projekata bitnih za daljni razvoj Općine.“

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab