POZIV NA PONOVNI (DODATNI) JAVNI UVID

Image
  • 9. May 2024.

Temeljem odredbi članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) upravitelj nerazvrstane ceste Općina Dicmo i izrađivač elaborata tvrtka Geo-mond d.o.o. objavljuju:

PONOVNI (DODATNI) POZIV NA JAVNI UVID

u geodetsku snimku izvedenog stanja i pripadajući geodetski elaborat za nerazvrstanu ceste oznake NC-SIĆ-143. Navedena nerazvrstana cesta se nalazi u Sičanima, ide od Vlaka, uz kuće i skladište, put Vitešine drage. Datum započinjanja radova: 22.03.2024.

Snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te pripadajući geodetski elaborat nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta, Geo-mond d.o.o.,Vinogradska 37, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojima se nalazi predmetna cesta, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Pozivaju se zainteresirani nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče sa nekretninama na kojima je izvedena navedena nerazvrstana cesta da dođu na ponovni javni uvid koji će se održati u petak 10.05.2024. od 09:00 do 09:30 sati, u vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo. Prilikom javnog uvida zainteresirani će moći dobiti stručna pojašnjenja vezana uz postupak izrade geodetske snimke izvedenog stanja i pripadajućeg geodetskog elaborata nerazvrstane ceste.

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab