U DICMU ODRŽAN SASTANAK NA TEMU RJEŠAVANJA PROBLEMA TOKA BUJICE SUVOJA

Image
  • 23. November 2022.

Inicijator sastanka je općina Dicmo na čelu sa načelnikom općine Petrom Maretićem. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskih voda Ivica Jurčević, zamjenik rukovoditeljice obrane od poplava VGO Split, Ivica Bojčić, zamjenik voditelja COP-a VGO Split, Ivo Hrste i Zlatko Šumanac, VGO Split -VGI Sinj, voditelj održavanja Hrvatskih cesta, ispostava Split, Mislav Vučković, upravitelj šumarije Sinj Ante Šimić, projektant Igor Ljubenkov, izrađivač prostornih planova općine Dicmo, Mario Pezelj, Arheo d.o.o. te predstavnici općine Dicmo načelnik Petar Maretić i grada Trilja gradonačelnik Ivan Bugarin.


Na sastanku je projektant Igor Ljubenkov prezentirao izrađeno koncepcijsko rješenje toka bujice Suvoja sa predloženim rješenjem na što su se očitovali sudionici sastanka. Dogovoreno je da će se problem riješavati od izvorišta u općini Dicmo do kraja bujice u Bisku (grad Trilj). Predstavnici Hrvatskih voda su naveli neke od potencijalnih problema kao što su neriješeni imovinsko pravni odnosi te potreba izrade studije cjelokupnog sagledavanja toka bujice koja prolazi kroz tri jedinice lokalne samouprave, općinu Dicmo, općinu Dugopolje i grad Trilj. Ostali predstavnici državnih institucija su se složili da će sudjelovati na rješavanju problema poplavCopyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab