Ustroj2018-10-07T08:23:15+00:00

Općinski načelnik

Ivan Maretić

 Zamjenik Općinskog načelnika

Ivan Burov

Općinsko vijeće

 1. Dražan Grčić, predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Maretić, zamjenik predsjednika općinskog vijeća
 3. Zoran Jokić, zamjenik predsjednika općinskog vijeća
 4. Ivica Bešker, član općinskog vijeća
 5. Ana Župa, članica općinskog vijeća
 6. Ivan Mirčeta, član općinskog vijeća
 7. Josipa Zebić, članica općinskog vijeća
 8. Petar Maretić, član općinskog vijeća
 9. Žarko Bilan, član općinskog vijeća
 10. Igor Podrug, član općinskog vijeća
 11. Branka Murat, članica općinskog vijeća
 12. Anđelko Zebić, član općinskog vijeća
 13. Ivica Serdarević , član općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

MARKO VUKAS, dipl.iur. – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

DRAGO JUKIĆ – Viši stručni suradnik za proračun

JELENA BILAN – Viši upravni referent

JOŠKO BILOKAPIĆ – Referent – komunalni redar