Ustroj2021-06-04T11:10:14+00:00

Općinski načelnik

Petar Maretić

Općinsko vijeće

 1. Ivan Vukšić, predsjednik općinskog vijeća
 2. Joško Milanović, zamjenik predsjednika općinskog vijeća
 3. Igor Podrug, član općinskog vijeća
 4. Ivica Serdarević, član općinskog vijeća
 5. Marina Maretić, članica općinskog vijeća
 6. Žarko Bilan, član općinskog vijeća
 7. Andrija Župa, član općinskog vijeća
 8. Ivan Maretić, član općinskog vijeća
 9. Dražan Grčić, član općinskog vijeća
 10. Zoran Jokić, član općinskog vijeća
 11. Ana Župa, članica općinskog vijeća
 12. Ivana Ćapeta, članica općinskog vijeća
 13. Ivan Mirčeta, član općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

MARKO VUKAS, dipl.iur. – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

DRAGO JUKIĆ – Viši stručni suradnik za proračun

JELENA BILAN – Viši upravni referent

JOŠKO BILOKAPIĆ – Referent – komunalni redar