Financiranje troškova javnog prijevoza za izvannastavne aktivnosti - POZIV

Image
  • 20. June 2024.

Pozivaju se učenici s prebivalištem na području Općine Dicmo koji su kao amateri uključeni u umjetničke, kulturne i druge programe te sportske aktivnosti, da mogu podnijeti zahtjev za financiranje troškova prijevoza za mjesec srpanj i kolovoz 2024. godine

Zainteresirani korisnici uz zahtjev dužni su dostaviti;

dokaz o prebivalištu (preslik osobne iskaznice ili potvrdu nadležne policijske postaje o prebivalištu)dokaz o članstvu u sportskom klubu ili potvrdu škole ili ustanove o sudjelovanju u umjetničkim, kulturnim odnosno drugim programimaizjavu da troškove prijevoza ne ostvaruju po drugoj osnovi ( za maloljetnike izjavu daje jedan od roditelja)

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab