Novosti

Images
  • 7. February 2022.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Dana 07. veljače 2022. godine, objavljuje se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dicmo. Tekst natječaja s pripadajućim obrascima možete pogledati ovdje.

Images
  • 3. February 2022.

Otvoreno reciklažno dvorište u Dicmu

U Radnoj zoni Dicmo danas je otvoreno Reciklažno dvorište koje će doprinijeti održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će omogućiti stanovnicima Općine Dicmo da odvojeni komunalni otpad predaju bez naknade.

Načelnik Petar Maretić ključeve Reciklažnog dvorišta uručio je Ivani Živaljić, direktorici Čistoće Cetinske krajine koja obavlja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dicmo.

Projektom reciklažnog dvorišta u Općini Dicmo doprinijet će se održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se omogućiti stanovnicima Općine da odvojeni komunalni otpad predaju bez naknade.Direktorica Čistoće Ivana Živaljić ističe kako će Dicmanjani od sada moći u Reciklažno dvorište predati problematični otpad iz kućanstva, električni i elektronički otpad (obični i onaj koji sadrži opasne tvari), glomazni otpad manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima), posebnih kategorija otpada (ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade) i ostale vrste otpada propisane Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom.

‘Svi smo zajedno jako zadovoljni s ovakvim iskorakom po pitanju gospodarenja otpadom. To je veliki projekt za Općinu Dicmo i za stanovnike općine Dicmo koji sada posebne kategorije otpada mogu propisno odlagati u reciklažno dvorište. Imamo radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 14 sati, subotom od 7 do 12 sati’, kazala je Živaljić.

Zadovoljan je i načelnik Općine Dicmo Petar Maretić koji vjeruje kako će, zahvaljujući Reciklažnom dvorištu, povećati postotak odvojenog otpada te kako više neće morati plaćati penale.

‘Ovo Reciklažno dvorište izgrađeno je na samom rubu zone, tako da neće smetati. Mještani svakodnevno za vrijeme radnog vremena nam mogu donijeti i odvajati otpad, bilo da je to plastika, metal, papir, a mi ćemo to dalje prosljeđivati firmama koje će to otkupljivati. Tako nećemo stvarati smeće u okolišu. Dosad smo platili više od 300 tisuća kuna penala zbog nemara bivših vlasti, ali u ovih šest mjeseci smo napravili zaokret u odvajanju otpada. Pokušat ćemo reciklirati jedan dio otpada, a s druge strane smanjiti količine i smanjiti kazne, poboljšati usluge gospodarenja otpadom na razini Općine Dicmo’, kazao je Maretić.

Images
  • 1. February 2022.

Održana 6. sjednica općinskog vijeća

Jučer 31. siječnja 2022. godine, u općinskoj vijećnici, održana je 6. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo, na kojoj je usvojeno svih 6 točaka dnevnog reda. Većinom glasova vijećnici su donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dicmo, dok su sve ostale točke dnevnog reda usvojene jednoglasno, između ostalih i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dicmo.

Images
  • 28. January 2022.

6. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo

31. siječnja (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Dicmo, održat će se 6. sjednica općinskog vijeća. Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje.

Images
  • 27. January 2022.

Izvršen Ugovor o sufinanciranju projekta arheološkog turizma na području Općine Dicmo

Izvršenjem Ugovora o sufinanciranju projekta arheološkog turizma „Ceste koje Carstvo znače – Rimskim cestama srednje Dalmacije”, Općina Dicmo izradila je dokumentaciju, očišćena je i uređena predmetna dionica, te je na vidljivom mjestu izvedenog projekta, istaknuta informativna tabla rimske ceste u Dicmu na položaju Čemernica.Nakon izvršenog Ugovora, navedenim projektom Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske u suradnji s Općinom Dicmo, slijedi prezentacija rimske ceste.

Images
  • 19. January 2022.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Dana 19. siječnja 2022. godine, Župan Splitsko-dalmatinske županije, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Dicmo uzrokovane poplavom 05. prosinca 2021. godine.

Pozivaju se oštećenici da temeljem članka 25. st.1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), prijave štetu na imovini općinskom povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Images
  • 23. December 2021.

Usvojen proračun Općine Dicmo za 2022. godinu

U Dicmu je jučer 22. prosinca 2021. godine, održana 5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo na kojoj su vijećnici raspravili i usvojili svih 11. točaka dnevnog reda. Većinom glasova donesen je proračun Općine Dicmo za 2022. godinu u iznosu od 18.010.333,00 kuna s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Osim proračuna za iduću godinu, na sjednici su većinom glasova usvojeni prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, kao i prijedlozi Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, dok su prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, usvojeni jednoglasno. Većinom glasova usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Dicmo u 2022. godini.

Images
  • 23. December 2021.

Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Općinski načelnik Općine Dicmo je 14. prosinca 2021. godine donio Odluku o donošenju Provedbenog programa Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025. Provedbeni program Općine Dicmo je kratkoročni akt strateškog planiranja, koji se na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika.

Odluku o donošenju Provedbenog programa Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Images
  • 21. December 2021.

5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo

Sutra 22. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici održat će se 5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo. Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje.

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab