Novosti

Images
 • 16. April 2024.

POPIS BIRAČKIH MJESTA U OPĆINI DICMO

Popis biračkih mjesta pogledajte u nastavku.
Pročitaj više
Images
 • 15. April 2024.

Potpisan Ugovor o izvođenju građevinskih radova "Izgradnja matičnog vrtića u Općini Dicmo"

Općinski načelnik je ovom prigodom izjavio:  „ Ovo je već drugi vrtić koji gradimo u zadnje 3 godine od kad smo na vlasti. Poznato vam je da smo „žrtvovali“ kat općinske zgrade i otvorili dodatne vrtićke kapacitete prošle godine. S obzirom da smo za naredne dvije godine osigurali svoj djeci koja zadovoljavaju zakonske kriterije mjesto u vrtiću ovim projektom ćemo u narednom vremenu osigurati i jasličke kapacitete. Radujemo se skorom završetku radova izgradnje matičnog vrtića.“
Images
 • 12. April 2024.

U Zelenom parku u Dicmu postavljena vanjska teretana

  U Zelenom parku u centru Dicma na inicijativu i traženje mladih rekreativaca i sportaša iz Dicma, postavljena je vanjska teretana. S ciljem da se mještanima pruži javni besplatni sadržaj koji će doprinijeti njihovom zdravlju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena Općina je aplicirala s projektom na natječaj SDŽ i osigurala 13.000,00 € bespovratnih sredstava. Projekt je jedan u nizu nastojanja  da se ostvari cilj pružanja kvalitetne javne infrastrukture mještanima, a u vidu rekreacije, sporta, zdravlja i socijalizacije. Ovo je prva faza projekta te se realizacija druge faze očekuje na jesen.  
Images
 • 9. April 2024.

Poziv na sastanak mještanima Krušvara

Općinski načelnik Petar Maretić poziva sve mještane naselja Krušvar na zajednički sastanak u prostorijama Općine Dicmo na adresi Dicmo Kraj 43, u srijedu 10. travnja u 19 sati. Općina Dicmo poziva sve zainteresirane da sudjeluju na sastanku vezanom za probleme i rješenja u Krušvaru. Nadamo se vašem odazivu.

Načelnik Općine Dicmo

Petar Maretić

Images
 • 9. April 2024.

PRIJEM SPORTAŠA MARKA MILUNA

Općinski načelnik Općine Dicmo Petar Maretić i predsjednik općinskog vijeća Ivan Vukšić su u petak 05.04.2024. u  općinskoj vijećnici upriličili prijem za uspješnog sportaša Marka Miluna, hrvatskog profesionalnog boksača iz Dicma koji ostvaruje značajne sportske rezultate.

Images
 • 8. April 2024.

POZIV NA INTERVJU

Kandidatkinje koje su podnijele pravovremenu, potpunu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pozivaju se na strukturirani intervju koji će se održati 15. travnja 2024. godine s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Dicmo. Cijeli poziv možete pogledati ovdje

Images
 • 3. April 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Dicmo

Najpovoljnija ponuda za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Dicmo kat.č.br. 1731/86 k.o. Turjaci za postavljanje privremenog objekta površine 10 m2, za obavljanje djelatnosti prodaja voća i povrća odabire se ponuditelj OPG Marević.

Odluku možete pogledati ovdje

Images
 • 3. April 2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE DICMO ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u sportu

Općine Dicmo u 2024. godini

 

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u sportu.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Sport 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 26.992,03 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 13.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14.02.2024. godine


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

- poticanje i promicanje sporta

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

- sportska priprema, natjecanja

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

- organizacija sportskih događanja i manifestacija

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

 

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora


Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u sportu Općine Dicmo u 2024. godini

 

- NE OTVARATI -

 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo u 2024. godini.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

Ažurirani indikativni kalendar


 

Images
 • 3. April 2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U CIVILNOM DRUŠTVU U OPĆINI DICMO ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u civilnom društvu u

Općini Dicmo za 2024. godinu

 

 

Općina Dicmo poziva udruge i organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na ostvarivanje ciljeva u području socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina u društvu, poticanje aktivnosti koje promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo, da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u navedenom području.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Civilno društvo

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 10.000,00 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14.02.2024. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

 

- Programi/projekti usmjereni na poticanje obilježavanja, te promicanje i očuvanje vrijednosti iz Domovinskog rata

- Programi/projekti usmjereni na poticanje mladih, te osoba treće životne dobi

- Programi/projekti usmjereni na brigu o osbama s posebnim potrebama

- Programi/projekti usmjereni na ostale aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Dicmo.

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

 

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

 

 

Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u civilnom društvu u Općine Dicmo za 2024. godinu

 

- NE OTVARATI -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u civilnom društvu u Općini Dicmo za 2024. godinu.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.


Javni poziv

Upute za prijavitelje 

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

Ažurirani indikativni kalendarImages
 • 3. April 2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DICMO ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u kulturi

Općine Dicmo u 2024. godini

 

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u navedenom području.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Kultura

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 16.328,02 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 9.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14.02.2024. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

 

- Programi/projekti poticanja i unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma

- Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi

- Programi/projekti u području kulture koji pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Općine Dicmo

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području kulture, civilnog društva, te sve ostale udruge koje nisu u okviru sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

 


Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u kulturi Općine Dicmo u 2024. godini

 

- NE OTVARATI -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Dicmo u 2024. godini.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.


 Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

Ažurirani indikativni kalendar


Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab