Novosti

Images
  • 21. July 2022.

Prezentacija projekta arheološkog turizma Ceste koje Carstvo znače – Rimskim cestama srednje Dalmacije

U okviru projekta arheološkog turizma Ceste koje Carstvo znače – Rimskim cestama srednje Dalmacije Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Općinom Dicmo, upriličena je prezentacija rimske ceste na lokalitetu Čemernica u srijedu, 20. srpnja 2022.

Sudjelovali su načelnik općine Dicmo Petar Maretić, načelnik općine Klis Jakov Vetma, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Gordana Nakić, kustos franjevačkog samostana Fra Jozo Križić u Tomislavgradu Stipan Dilber, savjetnik za turizam u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije Lino Ursić, arheolog iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu Miroslav Gogala, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine u Sinju Daria Domazet, voditeljica LAG-a Zagora Marijana Botić Rogošić, ravnateljica Muzeja triljskog kraja Sanja Budić Leto, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Trilja Andriana Ivković, direktor Turističke zajednice Općine Dugopolje Tomislav Balić, etnolog Konzervatorskog odjela u Splitu Ivana Radovani Podrug, predstavnik Turističke zajednice Grada Splita Ivana Vrdoljak, predstavnik HŽ Infrastruktura Marko Marković, predstavnici DVD-a Dicmo, Ivana Ožanić Roguljić znanstvena suradnica iz Instituta za arheologiju u Zagrebu, Anđela Odrljin voditeljica odjela za projekte Hrvatske gorske službe spašavanja Split, te ostali uzvanici.

Na samom početku nazočne je pozdravio načelnik općine i iskazao zadovoljstvo što je odrađena prva faza Projekta i očišćeni kolotrazi koje općina želi sačuvati za buduće naraštaje. Naglasio je da je to ujedno i dodatan sadržaj za buduću turističku ponudu općine Dicmo. Iskazao je zadovoljstvo i zahvalu što ima potporu župana Blaženka Bobana i ostalih županijskih službi te isto tako i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Na prezentaciji je iskazao i interes za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom upravo na temu rimskih cestovnih komunikacija. Sudionici su prošetali očišćenom i označenom antičkom cestovnom dionicom.

Nakon toga prezentaciju rimske ceste na lokalitetu Čemernica su održali Miroslav Gogala (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu) i Lino Ursić (Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije).

„Cestovni sustav drevnog Rima je polazišna točka za uspostavu buduće – moderne mreže prometnica kako na Mediteranu, tako i na europskom kontinentu općenito. Od sjevera Engleske, do rijeka Rajne i Dunava, Eufrata i Tigrisa, preko sjeverne Afrike do zapadne obale Pirinejskog poluotoka, čitavo tadašnje područje Carstva povezuje se kolnim putovima. Ni manje, ni više nego u dužini od 300.000 km.

Izgradnja ovih starovjekovnih prometnica uvjetovana je ekspanzionističkom politikom prvotno Rimske Republike, a potom i Carstva, što ocrtava izrazito vojni (strateški) karakter rimskih cestovnih pravaca. Vojno poprima gospodarsku komponentu u stvaranju moći Rima, jer legije u koraku slijede graditelji i inženjeri koji kolosalnim infrastrukturnim zahvatima imperijalnom prostoru omogućuju privredni zamah.

Prve, baš u pravom smislu riječi ceste, zaživjeti će u krajobrazu Dalmacije upravo za vladavine Rima. Trijumfalnim stilom, kako i dolikuje »osvajačima svijeta«, zapisuje se dalmatinska antička mreža magistrala na spomen obilježju graditeljskog dostignuća Imperija. Solinskim natpisima, epigrafskom natpisu na četiri ploče posvećenom gradnji pet cestovnih komunikacija u prvim godinama vladavine cara Tiberija. Zabilježene prometnice povezivale su zaleđe rimskog Ilirika sa gradom Salona, jednim od tada najznačajnijih strateški pozicioniranih urbanih centara na obali Jadrana. Organizacija i potom provedba zacrtane mreže kolnih putova od Salone prema unutrašnjosti povjerena je Tiberijevom namjesniku (legatus Augusti pro praetore) Publiju Korneliju Dolabeli za njegova mandata u Dalmaciji (14 – 20. god. posl. Kr.). Samo u razmaku od četiri godine (16 – 20. god. posl. Kr.), na što upućuje tekst Natpisa, dovršeno je pod Dolabelinom upravom više od 500 rimskih milja cesta (više od 800 km), većim dijelom po iznimno zahtjevnom terenu. Ovaj infrastrukturni zahvat širih razmjera motiviran je prvenstveno vojnim, a potom i trgovačkim interesima Carstva. Interesima proizašlim iz rimske politike spaljene zemlje, između ostalog iskazane na djelu tijekom slamanja panonsko-delmatskog ustanka (6 – 9. god. posl. Kr.) u priobalnom pojasu i unutrašnjosti Ilirika.

Tragovi cesta sa Solinskih natpisa i danas se protežu zaleđem srednje Dalmacije. Među njima je dionica antičke prometnice na položaju Čemernica u Dicmu. Osim arheološki, Dicmo i toponomastički već odavno privlači pozornost znanstvenih krugova. Razlog k tome je što spada u grupu naselja sa desne strane rijeke Cetine čije je ime sačuvalo predslavensko podrijetlo. Naziv Dicmo dolazi od antičkog toponima Decimin (navodi ga itinerarij Kozmografija Anonima Ravenjanina (Ravennatis Anonymi Cosmographia), nastao u VII. ili početkom VIII. st.), odnosno ad decimum milliarium, postaje na desetom miljokazu – milji od Salone. Značaj Decimin-a u kasnoantičkom razdoblju uvjetovan je njegovim položajem u širem okruženju glavnog grada rimske Dalmacije, gdje s ostalim naseljima poput Sinja (Osinium) i Trilja (Tilurium) bio neka vrsta predstraže, dijela salonitanske obrambene linije.

Cesta kroz dicmansko područje podizala je nivo tog strateškog značaja. Čitajući tekst I. i II. ploče Natpisa u prostoru, dionica antičke magistrale u Dicmu pripada cesti „ … od Salone do granica provincije Ilirik … ” („ … a colonia Salonitana ad fines provinciae Illyrici … ”). Radi se o granici provincije na rijeci Savi, itinerarskoj komunikaciji Salona – Servitium (prema kasnoantičkom dokumentu Notitia dignitatum (oko 400. god.) sjedište zapovjedništva Prve panonske flote (Praefectus Classis Primae Pannoniae Servitii), identificirano položajem današnje Bosanske Gradiške na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine) dužine 167 rimskih milja (blizu 250 km). Za potrebe gradnje prometnice angažirana je inženjerija, veksilacije (vexillationes) VII. i XI. rimske legije. S obzirom na početak Dolabelinog mandata 14. god. posl. Kr., biva dovršena u vrlo kratkom periodu, već 16 / 17. god. posl. Kr.

Nakon toliko stoljeća rimska cesta na Čemernici otkriva se sa velikim brojem dobro sačuvanih kolotečina ili naprosto tragova prolaženja rimskih kola u kamenu vapnencu što svjedoči velikom intenzitetu prometa ovim područjem tijekom antike. Ne čudi, ipak je u pitanju magistrala Carstva od značaja poput danas A1 Dalmatine. I narodna predaja čuva uspomenu na nju. Dicmanska cestovna dionica iz I. st. posl. Kr. je mjesto gdje su prošla Gospodinova kola, Božja kola. Iza kola ostao je duboko usječen kamen, kolotečine.”Images
  • 19. July 2022.

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Dicmo

Likomed veterina obavještava stanovnike općine Dicmo da će dana 21.07.2022.g ( između 00:00 – 05:00 h) izvoditi adulticidna dezinsekcija komaraca na području općine Dicmo ukoliko vremenske prilike budu pogodne. Dezinsekcija će se izvoditi ULV metodom s vozila ( hladno zamagljivanje ), preparatom na bazi tetrametrina i cipermetrina.

Mole se stanovnici, posebno oni koji boluju od plućnih i alergijskih bolesti da u to vrijeme zatvore prozore, također i pčelari na tom području da uklone pojilice s košnica i spriječe izlazak pčela iz košnica dok se insekticidni dim u potpunosti ne raziđe.

Images
  • 14. July 2022.

Popisan Ugovor za Energetsku obnovu zgrade općine Dicmo

Dana 12.07. 2022. u općinskoj vijećnici općine Dicmo općinski načelnik Petar Maretić potpisao je ugovor sa tvrtkom CRIVAC d.o.o. o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade Općine Dicmo, potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik općinskog vijeća Ivan Vukšić.

Vrijednost radova je 372.500,00 kn zajedno s porezom na dodanu vrijednost, od čega je Općina Dicmo 250.000,00 kn osigurala iz natječaja Programa podrške brdsko – planinskim područjima koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na čelu s ministricom Natašom Tramišak.

Rok izvršenja radova je 80 dana od uvođenja u posao. Ovim projektom će se urediti fasada i pročelje općinske zgrade te osigurati ušteda energije.

Images
  • 12. July 2022.

Općinski načelnik i predsjednik općinskog vijeća primili uspješne mlade sportaše

Danas su u 10:00 h u općinskoj vijećnici načelnik općine Dicmo Petar Maretić i predsjednik općinskog vijeća Ivan Vukšić upriličili prijam za uspješne sportašice rukometašice sa područja općine Dicmo koje su na državnom natjecanju u Poreču osvojile prvo i drugo mjesto. Na prijamu su sudjelovali i njihovi trener i trenerica. Nagrađene su Jelena Beljo i njena trenerica Marija Žanko te Petra Ćapeta, Lana Žuro, Leonarda Vidan, Karla Milanović i njihov trener Zoran Buzov. Načelnik općine i predsjednik općinskog vijeća dodijelili su prigodne poklone i poželili uspjeh u daljnem športskom djelovanju. Općina Dicmo će i dalje poticati i nagrađivati uspješne sportaše.

Images
  • 8. July 2022.

Obavijest o numeriranju grobnica i grobova na grobljima Dicmo

Obavještavaju se vlasnici grobnica i grobova na području Općine Dicmo da će se u svrhu službene evidencije grobnica i grobova na mjesnim grobljima u Dicmu, tijekom naredna dva mjeseca vršiti postavljanje numeracijskih oznaka na groblju Sv. Jakova, groblju Krušvar, groblju Ercegovci i groblju Sušci. Pločice će biti postavljene na pročelju grobnice s lijeve strane.

Images
  • 5. July 2022.

Potpisan Ugovor za građenje i opremanje Tematskog parka

Nakon odabira najpovoljnije ponude, te isteka zakonskog roka mirovanja, danas je u općinskoj vijećnici općine Dicmo, općinski načelnik potpisao Ugovor za građenje i opremanje Tematskog parka “Rera” s građevinskim obrtom PECIĆ Split. Uskoro se očekuje početak radova, a projektom će se urediti javna općinska površina u središtu naselja bruto površine 1540 m2, kojim će se adekvatno i urbano urediti te interpretirati prostor kulturnog dobra Republike Hrvatske: povijesne željezničke postaje Rera u Dicmu. Istim će se stvoriti pretpostavke za adekvatan razvoj društveno kulturnih događanja i sadržaja, provođenja slobodnog vremena svih stanovnika općine Dicmo i posjetitelja te pokrenuti značajni pomaci u kulturnoj interpretaciji prostora općine Dicmo.

Izvođenje radova i opremanje Tematskog parka “Rera”, financira se iz tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Vrijednost ugovora je 1.004.100,25 kn s PDV-om.

Images
  • 4. July 2022.

Redovitim studentima besplatan prijevoz za vrijeme ispitnih rokova

Općinski načelnik općine Dicmo Petar Maretić donio je odluku osigurati svim redovitim studentima s područja općine Dicmo do kraja srpnja dostupne besplatne blok karte koje mogu preuzeti na autobusnom kolodvoru Sinj zbog ispitnih rokova studenata.

Images
  • 30. June 2022.

“Biraj biciklu!” – sustav javnih bicikala otvoren u Dicmu

U Dicmu su započele s radom dvije postaje sa četiri električna i šest klasičnih bicikala

Nakon Podstrane i Klisa, utorak 28. lipnja 2022. je započeo s radom sustav javnih bicikala u Dicmu. Jedan je terminal postavljen u centru, pored škole i općine, a drugi u naselju Dicmo Osoje.

– Općina Dicmo ima tridesetak kuća za odmor tako da će sustav dodatno unaprijediti i našu turističku ponudu. Cilj nam je imati što više ovakvih sadržaja. Prije nekoliko mjeseci smo napravili mape svih biciklističkih ruta i pripremamo projektnu dokumentaciju što ćemo uskoro prezentirati i široj javnosti. Nadam se da će se naši mještani više okrenuti ekološkom prijevozu, posebno obzirom na današnje cijene goriva te da će se sustav u budućnosti proširiti i na ostale zaseoke općine. – rekao je Petar Maretić, načelnik općine Dicmo.

– Među glavnim ciljevima projekta Biraj biciklu! je uvođenje sustava javnih bicikala na područje osam gradova i općina urbane aglomeracije Split. Prema informacijama koje imam, Podstrana ima nešto više od 500 najmova, a Klis se približio brojci 100 u nešto više od mjeseca dana od kada je sustav u Klisu postavljen. To su jako dobre brojke i nisu samo vožnje prema Splitu već korisnici dolaze s biciklom iz Splita na Klis i u Podstranu. Slijedi postavljanje sustava u Trogiru i Kaštelima, a potom Solin, Dugopolje i Split. U sklopu projekta već je izgrađena i biciklistička staza u Splitu, a početkom srpnja bit će završena i biciklistička i pješačka staza u Trogiru. Također, projekt Biraj biciklu! vrijednosti 13,6 milijuna kuna obuhvaća i ulaganje u izradu studije potencijala razvoja biciklističkih prometnica na području urbane aglomeracije Split, a sve s ciljem da građanima osiguramo što sigurnije korištenje samog sustava. – istaknula je Vedrana Franić, voditeljica Odsjeka za međunarodne i EU projekte Grada Splita, vodećeg partnera u projektu.

Ispred „Zajednice ponuditelja Nextbike i Hrvatski telekom“ Ivan Mamić, voditelj ključnih kupaca THT-a je rekao:

– Naša misija u THT-u je da stvaramo svijet boljih mogućnosti, a digitalizacija i transformacija gradova je idealna prilika da to pokažemo i donesemo novu vrijednost građanima i posjetiteljima Splita i susjednih općina. Ovo je sustav koji se koristi, to su pokazali i grad Split, i Podstrana i Klis, stoga ne sumnjam da će to pokazati i Dicmo te da će ovaj projekt privući i više posjetitelja na područje općina i gradova u kojima se postavlja. Drago nam je da smo dio ovog projekta i što možemo zajednički s Nextbikeom i partnerima graditi bolje uvjete za život svih građana.

Podsjetimo i da je korištenje sustava javnih bicikala izuzetno povoljno. Cijena godišnje pretplate iznosi 200 kuna i omogućava neograničeno korištenje bicikala do 30 minuta tijekom cijele godine. Za sve ostale korisnike cijena iznosi 10 kuna za električni i 5 kuna za klasični bicikl, za pola sata korištenja.

Images
  • 27. June 2022.

8. sjednica Općinskog vijeća

Danas 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) održat će se 8. sjednica Općinskog vijeća općine Dicmo. Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje.

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab