Novosti

Images
  • 1. April 2022.

Održana radionica za II. objavljeni natječaj za male poljoprivrednike

U Vatrogasnom domu (stara škola) Dicmo Sušci 9, jučer je s početkom u 18,00 sati održana Radionica za II. Objavljeni natječaj za male poljoprivrednike (TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” LRS LAG – a Zagora 2014.-2020. Na radionici je sudjelovalo 20-ak zainteresiranih malih poljoprivrednika s područja općine Dicmo, a radionici je prisustvovao i općinski načelnik Općine Dicmo Petar Maretić. Voditeljica LAG-a Zagora Marijana Botić Rogošić je prisutne sudionike radionice upoznala sa svim uvjetima prijave na navedeni natječaj koji je objavljen 25. 03. 2022. Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju, a rok za podnošenje prijava je 12.04. do 13.05. 2022. godine. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području LAG-a Zagora.

Pozivaju se i drugi potencijalni korisnici da se prijave na objavljeni Natječaj, a sve upite vezano za odredbe Natječaja mogu postavljati isključivo putem e pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com

  • 29. March 2022.

Radionica za II. objavljeni natječaj za male poljoprivrednike

LAG Zagora objavljuje V. LAG natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

Dana 25.03.2022. godine LAG Zagora objavio je V. LAG natječaj / II. natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18), Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 25.03.2022. godine objavila je V. LAG natječaj / II. natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a Zagora „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa Zagora objavila je V. LAG natječaj / II. natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zagora 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2.705.616,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (odnosno 15.000,00 EUR), s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području LAG-a Zagora (općine Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevicu i Muć). Potpora se dodjeljuje prihvatljivim korisnicima za ulaganja na području LAG-a Zagora.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA: 12.04. – 13.05.2022. godine.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe ovog Natječaja LAG-a Zagora potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zagora@gmail.com, od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijave projekata.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zagora.hr.

Natječajna dokumentacija nalazi se OVDJE.

Images
  • 28. March 2022.

Zakup poljoprivrednog zemljišta – javno otvaranje ponuda

Obavijest o javnom otvaranju ponuda možete pogledati ovdje.

Images
  • 22. March 2022.

Podjela svjedožbi zaposlenim ženama u projektu “Zaželi 2”

Jučer je u Klisu upriličena svečana dodjela svjedodžbi o završenom osposobljavanju žena zaposlenih u programu „ Snažna žena -snažna zajednica“. Svjedožbe su zaposlenim ženama uručili načelnik općine Klis Jakov Vetma i načelnik općine Dicmo Petar Maretić.

U projektu je zaposleno 36 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

Iste se brinu o 216 krajnjih korisnika-starijih i nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju s područja Općina Klis, Dugopolje, Dicmo i Prgomet.

Glavni cilj projekt uz brigu o starijim i nemoćnim osobama je i omogućiti lakši pristup tržištu rada zaposlenim ženama. Tijekom projekta 12 žena je dobilo priliku dodatnog usavršavanja.

U projekt „ Snažna žena – Snažna zajednica“ s današnjim danom 12 zaposlenih gerontodomaćica uspješno je završilo dodatno usavršavanje koje se sastojalo od teorijskog i praktičnog dijela.

Položenim završnim ispitom 6 žena je osposobljeno za slastičarke, a 6 za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba te su tako postale konkurentnije na tržištu rada.

Navedeno osposobljavanje upisuje im se u E-radnu knjižicu.

Images
  • 10. March 2022.

Obavijest o podnošenju zahtjeva za vodovodne priključke

Obavještavaju se zainteresirani mještani naselja Dicmo Sušci, koji se žele priključiti na vodovodnu mrežu koja se gradi u skopu “Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine – aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo” , da svoje zahtjeve za vodovodni priključak mogu podnijeti u Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Ulica 126. brigade HV-a 13, Sinj. Uz zahtjev za vodovodni priključak potebno je priložiti pravomoćni akt o dozvoli za gradnju ( Građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju), a ukoliko je građevina starija od 1968, potvrdu Državne geodetske uprave, Ispostave Sinj.

Images
  • 4. March 2022.

Načelnici Dicma i Podgore te gradonačelnik Vrgorca na sastanku u Hrvatskim vodama

Načelnici općina Dicma i Podgore Petar Maretić i Petra Radić te gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg održali su sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda zbog zajedničkog problema u svojim općinama i gradovima. Naime, sve tri jedinice lokalne samouprave preživjele su nepogode velikih poplava i bujičnih tokova u posljednih godinu dana. Zanimljivo je da se svaka dogodila početkom prosinca uz enormne količine padalina.

Maretić, Radić i Herceg na sastanku su iznijeli svoje prijedloge i rješenja ovih problema te su dobili pozitivnu reakciju i prijedloge od stručnog vodstva Hrvatskih voda.

‘Općina Dicmo dala je u izradu koncepcijsko rješenje još u mjesecu studenom prošle godine, jer smo predvidjeli mogućnost poplave. Kada to koncepcijsko rješenje bude dovršeno, ucrtat ćemo tok bujice Suvoja kao javno vodno dobro te ćemo tražiti pomoć u novcu kako bismo uredili tok bujice. Naravno, tu ćemo trebati i pomoć mještana, jer bujica jednim dijelom prolazi preko privatnih parcela. Još jednom pozivam mještane da ne zatrpavaju tok bujice Suvoja’, kazao je načelnik Općine Dicmo Petar Maretić.

Images
  • 28. February 2022.

Održan sastanak Stožera civilne zaštite

U prostorijama Općine Dicmo, jutros je s početkom u 8,00 sati, održan sastanak Stožera civilne zaštite općine Dicmo. Na sastanku su pored općinskog načelnika- načelnika Stožera Petra Maretića, prisustovali i ostali članovi Stožera. Jednoglasno je donesen Plan rada Stožera za zaštitu i spašavanja za ovogodišnju protupožarnu sezonu na području Općine Dicmo. Članovi Stožera su na sastanku upoznati s Planom operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara u 2022. godini za područje Općine Dicmo koji je sukladno zakonskim ovlastima donio načelnik Općine Dicmo. Načelnik Stožera također je članovima prezentirao i Plan zaštite od požara kojim je određen plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara, te Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara. Zapovjednik DVD-a Sv. Jakov Dicmo – Branko Zebić podnio je izvješće o stanju opreme i ljudstva u DVD-u naglašavajući kako se kao i do sada uspješno radi na svim mjerama protupožarne zaštite. Općinski načelnik istaknuo je kako će se i u narednom razdoblju kontinuirano raditi na unapređenju sustava zaštite od požara, te kako se i u ovogodišnjoj protpožarnoj sezoni planira angažirati i određeni broj sezonskih vatrogasaca.

Images
  • 8. February 2022.

Osam gradova i općina odabralo je biciklu! I u Dicmu započinje implementacija sustava javnih bicikala

Na konferenciji za medije održanoj jutros u Banovini najavljen je početak implementacije sustava javnih bicikala u osam jedinica lokalne samouprave kroz projekt „Biraj biciklu!“. Osim na području vodećeg partnera u projektu, Grada Splita, sustav javnih bicikala se širi na područje Trogira, Kaštela, Solina, Podstrane, Klisa, Dugopolja i Dicma.

Prve bicikle u sklopu sustava javnih bicikala tijekom narednih mjeseci stižu i u Dicmo. „Dobit ćemo dva terminala sa 10 bicikli. Jedan terminal će biti postavljen pored škole i općine te uskoro planiramo i projekt koji je komplementaran ovome jer će za cilj imati edukaciju i poticanje školaraca na korištenje bicikli.“ – pojasnio je načelnik općine Dicmo, Petar Maretić. Istaknuo je i da se planira provedba projekta razvoja biciklističkih staza na području cijele općine, te kako će se ići u smjeru gradnje zelene infrastrukture pješačkih i biciklističkih staza sredstvima iz Europske unije.„Ukupna vrijednost projekta je 13,6 milijuna kuna od čega je iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda nešto manji od 10,9 milijuna kuna. Sredstva će biti utrošena na izgradnju nove biciklističke prometnice i pješačke staze u Splitu i Trogiru te će u svih osam jedinica lokalne samouprave biti postavljen 41 novi terminal s ukupno 242 bicikle, od čega 116 klasičnih i 126 bicikli na električni pogon. Velika vrijednost ovog projekta je i što će se izraditi studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica. Služit će kao temeljni dokument za razvoj integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.“ – uvodno je istaknuo voditelj projekta Toni Jerković, savjetnik u Odsjeku za međunarodne i EU projekte Grada Splita.

U Splitu će novih 16 terminala sa 50 električnih i 20 klasičnih bicikala te 70 stalaka biti postavljeno na lokacije gdje sustav trenutno nije dostupan, a iz ovog projekta je financirana i biciklistička i pješačka staza u uvali Trstenik, duljine 748 metara. „Ponosni smo na činjenicu što je Split grad s najvećim brojem korištenja bicikli u cijeloj Hrvatskoj. Ovaj projekt promovira zelene politike, dobar je za zdravlje ali ono što je najvažnije, ovo je zajednički projekt gradova i općina na području urbane aglomeracije što je izuzetno dobar smjer za cijelo područje.“ – rekao je gradonačelnik Splita, Ivica Puljak koji je i sam korisnik sustava javnih bicikala, a dodao je i da se nastavlja s razvojem biciklističkih staza u Splitu.

Prva općina u kojoj će biti pušten u promet sustav financiran iz projekta „Biraj biciklu!“ je Podstrana. „Na području naše općine postavit će se dva terminala sa šest električnih i šest klasičnih bicikli. Jedan terminal s tri električna i tri klasična bicikla će se postaviti u sklopu parkirališta na obalnom području u Strožancu. Drugi terminal s istim brojem bicikli će biti na lokaciji parkirališta Petrićevo, u blizini autobusne stanice i sportskog igrališta. Očekujemo pozitivne reakcije naših mještana kao i zadovoljstvo budućih turista i svih posjetitelja Podstrane.“ – rekla je viša savjetnica i koordinatorica projekta, Andrijana Dedić dodavši da općina Podstrana planira nastavak ulaganja u razvoj biciklističke infrastrukture i u budućnosti.

„Ovakvi projekti čine život na našem području boljim i kvalitetnijim. Dobit ćemo dva terminala, jedan u centru Klisa i drugi u Prugovu, tako da ćemo se bolje povezati ne samo unutar općine već i sa susjednim općinama.“ – rekao je načelnik Klisa, Jakov Vetma pozvavši sve na zajedničko djelovanje i pri planiranju razvoja predviđenog strategijom razvoja UAS-a.

U Kaštela stiže šest terminala sa 30 električnih i 30 klasičnih bicikala i to u Kaštel Sućurac, Gomilicu, Kambelovac, Lukšić, Stari i Novi. „Projekt značajno doprinosi urbanoj mobilnosti građana. Postaje će biti na lokacijama uz more tako da će korisnici moću prijeći cijelu obalu na ekološki prihvatljiv način te se nadamo da ćemo sustavom javnih bicikala utjecati na smanjenje korištenja osobnih automobila za kretanje u Kaštelima, ali i odlaska u susjedne općine.“ – rekla je Marija Vučica, vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije Grada Kaštela.

U Dugopolju je sustav javnih bicikala postavljen prije par godina i kroz projekt „Biraj biciklu!“ proširuje se za nove četiri postaje sa 10 električnih i 10 klasičnih bicikli. „Jedan terminal postavit ćemo u Koprivno, jedno od rijetkih naselja u Dalmatinskoj zagori s pozitivnim prirodnim prirastom broja stanovnika, potom jedan na području špilje Vranjače te u parkove Lokva Dračanica i Pelenjak koje je ujedno i vrlo posjećeno izletište.“ – rekao je načelnik, Perica Bosančić.

„U Solinu će biti implementirano šest terminala, na više lokacija tj. ne samo u centru grada već po jedan u mjesnim odborima kako bi svi dijelovi Solina imali alternativni oblik prometne povezanosti prema centru grada i drugim mjestima i općinama. Izgradnja biciklističke infrastrukture nam je svima prioritet prilikom planiranja budućih prometnica i što kvalitetnija povezanost unutar cijele aglomeracije.“ – rekao je gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, naglasivši i da jedino zajedničkim djelovanjem možemo postizati velike stvari za razvoj urbane aglomeracije i dobrobit svih građana.

Uz tri postaje sa 10 električnih i 10 klasičnih bicikli u gradu Trogiru, iz projekta se financira i biciklistička prometnica i pješačka staza duljine 450 metara, kao jedinstven projekt usmjeren na povećanje sigurnosti svih dionika u prometu, posebice pješaka i biciklista. Vrijednost ove investicije iz projekta „Biraj biciklu!“ iznosi 2,940 milijuna kuna.

“U Trogiru ćemo kroz ovaj projekt izgraditi prvu biciklističku stazu u sklopu šetnice Brigi-Lokvice. Radovi na predjelu Brigi su počeli u siječnju i trebali bi biti gotovi do lipnja. Obalni pojas naš je najveći kapital i ovime ga oplemenjujemo, grad dobiva ljepšu vizuru, a građani nove sadržaje. Hvala svima koji sudjeluju na realizaciji projekta, vjerujem da ćemo u novom programskom razdoblju kroz program Integriranog teritorijalnog razvoja provesti još ovakvih zajedničkih projekata i iskoristiti sva sredstva EU koja su nam na raspolaganju.” – zaključio je gradonačelnik Trogira, Ante Bilić.

Ulaganje u nove terminale, bicikle i razvoj biciklističkih staza važni su za što sigurniji i kvalitetniji sustav javnih bicikala, a značajnim ulaganjima kroz projekt „Biraj biciklu!“ ovaj dostupniji, jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način prijevoza širi se na čitavo područje Urbane aglomeracije Split.

Biciklom od Trogira do Kaštela, iz Solina do Klisa ili iz Splita u Podstranu ići će se već ovog ljeta, za kada je planiran završetak implementacije i puštanje u promet sustava javnih bicikala u svih osam jedinica lokalne samouprave, partnera u projektu.

Ukupna vrijednost projekta „Biraj biciklu!“ je 13.609.435,83 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda sa 10.893.396,68 kn, u sklopu ITU Poziva „Urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“.

Images
  • 7. February 2022.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Dana 07. veljače 2022. godine, objavljuje se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dicmo. Tekst natječaja s pripadajućim obrascima možete pogledati ovdje.

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab