Novosti

Images
  • 17. January 2024.

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo raspisuje javni natječaj za prijam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo za obavljanje poslova radnog mjesta 


 -  VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA FINANCIJE I PRORAČUN – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU - broj oglasa 212


Obavijest i upute kandidatima  Poveznice za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine" br. 121/2017, 98/2019, 84/2021 )

Poveznica na stranicu Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj su navedeni pod kojim uvjetima osobe s invaliditetom ostvaruju prednost pri zapošljavanju

Kandidat pripadnika nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalnih manjina. 


Images
  • 16. January 2024.

Obavijest o održavanju besplatnih priprema za državnu maturu

Obavještavamo maturante s područja općine Dicmo da je općina Dicmo osigurala besplatne pripreme za državnu maturu iz matematike i engleskog jezika u trajanju od 16 školskih sati, koje prate katalog za osnovnu i višu razinu.

Pripreme će se održavati u prostorijama općine od 27.01.2024. do 18.02.2024. svaku subotu i nedjelju od 9:00 do 10:30 matematika, a od 10:45 do 12:15 engleski jezik.

Potrebno ponijeti vlastiti pisaći pribor.

Sve zainteresirane molimo da se jave na mail vikbahner@gmail.com u kojem moraju navesti ime i prezime, školu, predmet, razinu te teme koje najviše stvaraju problem. Ako imate neka druga pitanja vezana za predmete javite se na isti mail.

Images
  • 15. January 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DICMO

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” 5/2022 – pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 21/2023), općinski načelnik raspisuje javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dicmo.


Javni natječaj

Obrazac ponude


 

 


Images
  • 15. January 2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine” broj 111/2021 i 114/2022), članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), te Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini KLASA: 024-02/24-01/3, URBROJ: 2181-21-02-24-1 od 11. siječnja 2024. godine, općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2024. godini.  Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Dicmo koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Dicmo.

Javni poziv 

       Obrazac 1 - podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Obrazac 3 - izjava o nepostojanju zapreke za financiranje 

 


Images
  • 29. December 2023.

Usvojen Proračun Općine Dicmo za 2024. godinu

U četvrtak 21 prosinca 2023. godine u općinskoj vijećnici Općine Dicmo održana je 20. sjednica općinskog vijeća. Na sjednici je pored ostalih točaka dnevnog reda, usvojen Proračun Općine Dicmo za 2024. godinu u iznosu od 9.680.190,66 eura, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te Odluka o izvršenju Proračuna. Uz Proračun su usvojeni i  Programi za 2024. godinu i to:  Program građenja i održavanja komunalne infrastrukture Općine Dicmo za 2024. godinu, Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju, javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu , javnih potreba u civilnom društvu, javnih potreba u socijalnoj skrbi, te javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti.  Također su donesene Izmjene i dopune Proračuna Općine Dicmo za 2023. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Dicmo za razdoblje od 2023.-2026. godine, Analiza stanja sustava civilne zaštite na podrucju Općine Dicmo za 2023. godinu,  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dicmo za 2024. godinu, s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,  Odluka o pokretanju procedure stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radne zone Dicmo, te Odluke o izradi izmjena i dopuna pojedinih Urbanističkih planova na području Općine Dicmo, kao i Odluke o izradi Urbanističkih planova grobalja na području Općine Dicmo. Donesena je i Odluka o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 0pćine Dicmo

Images
  • 18. December 2023.

Potpisan ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u radnoj zoni Dicmo

Općinski načelnik Općine Dicmo Petar Maretić i direktori  trgovačkih društava MONTADI d.o.o. Davor Jonjić i WOOD-TEAK-NAUTICAL j.d.o.o. Josip Radić potpisali su 15. prosinca 2023. godine Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u radnoj zoni Dicmo površine 7650 m2Navedene tvrtke planiraju izgradnju industrijske hale proizvodno-skladišne namjene kao i skladište otvorenog tipa.  

Images
  • 18. December 2023.

20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DICMO

U četvrtak, 21. prosinca 2023. godine s početkom u 16,30 sati održati će se 20. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo. Dnevni red možete pogledati ovdje

Images
  • 8. December 2023.

Potpisan Ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu vanjskih sprava za vježbanje u Zelenom parku

Dana 6. prosinca 2023. u prostorijama Splitsko- dalmatinske županije potpisani su ugovori o financijskoj potpori programima i projektima za koja su odobrena financijska sredstva na temelju Javnog poziva za prijavu programa/ projekata za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko- dalmatinske županije u 2023. godini. Na temelju prijave na javni poziv Općini Dicmo su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 13.000,00 € za projekt „Nabava vanjskih sprava za vježbanje za Zeleni park“. Cilj općine Dicmo je potaknuti mlade da što više vremena provode na otvorenom, aktivno se baveći tjelesnim vježbama kako bi unaprijedili svoje zdravlje. 

Images
  • 6. December 2023.

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP POVRŠINE JAVNE NAMJENE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA TIJEKOM BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA - ADVENT U DICMU

Općinski načelnik Petar Maretić donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog javnog natječaja za zakup površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana Advent u Dicmu. Odluku možete pogledati ovdje

Images
  • 5. December 2023.

JAVNA TRIBINA - ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Javna tribina - ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM održati će se 07.12.2023. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u prostorijama DVD-a Sv. Jakov, Dicmo Sušci 9.Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab