Novosti

Images
  • 11. March 2024.

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DICMO

U utorak 12. ožujka 2024. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici održati će se 21. sjednica općinskog vijeća općine Dicmo.

Dnevni red možete pogledati ovdje

Images
  • 26. February 2024.

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „ Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DICMO

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/27

URBROJ: 2181-21-02-24-1

Dicmo Kraj, 23. veljače 2024. godine

 

            Na temelju Odluke o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0091.), koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „ Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Za sretniju starost u svome domu“, načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „ Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

 

Pozivaju se zainteresirane osobe s područja Općine Dicmo da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Dicmo za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije za radno mjesto:

 

- radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

Broj traženih osoba: 10

Mjesto rada: područje Općine Dicmo

Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 28 mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

 

 

Razina obrazovanja:

            - osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola

            - osnovna škola

            - srednjoškolsko obrazovanje

            - viša ili prvostupanjska

            - VSS

 

 

Opis poslova:

1.  organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)

2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

3. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 


Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Troškovi prijevoza su troškovi lokalnog prijevoza potrebni za pružanje usluge potpore i podrške.

 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

            - punoljetnost

            - hrvatsko državljanstvo

Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

 

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

            - zamolba/prijava vlastoručno potpisana

            - preslika osobne iskaznice

            - dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)

- potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a; (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslike ugovora o radu, rješenja i sl.)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:


Općina Dicmo

 Dicmo Kraj 43

21232 Dicmo

s naznakom:    „Oglas – radnik/ca za za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu Za sretniju starost u svome domu“ 


u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Općine Dicmo.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.NAČELNIK OPĆINE DICMO                                

Petar Maretić                                                        


 

 

 

 

 

                                                                                       

Images
  • 20. February 2024.

KRUŠVAR - PODIJELJENI SPREMNICI ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Na području Krušvara su svim kućanstvima podijeljeni spremnici za miješani komunalni otpad te spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, također su  uklonjeni veliki kontejneri komunalnog otpada na području Krušvara. 
Images
  • 16. February 2024.

ZATVARANJE PROMETNICE

Zbog sigurnosti sudionika u prometu, zatvoren je dio nerazvrstane ceste (NC - OSO - 83), odnosno spojni dio s državnom cestom (DC-1) Dicmo,  Dicmo Osoje (Butige). Zabrana se odnosi za sva motorna vozila.  Predmetna cesta ostaje trajno zatvorena. Images
  • 6. February 2024.

JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA ZAŽELI – „ZA SRETNIJU STAROST U SVOME DOMU“

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ Za sretniju starost u svome domu“ sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, korisnika Općina Klis, u partnerstvu sa Općinom Dugopolje, Općinom Dicmo i Općinom Prgomet, na poziv iz Programa „ Zaželi- prevencija institucionalizacije “ Ref.br.: SF.3.4.11.01. Potrebno je definirati potrebe stanovnika, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Uvjetima natječaja koji su raspisani na stranici  propisani su uvjeti koje moraju zadovoljavati budući korisnici.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

· ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO:980,25 eura)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.633,76 eura)

– za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 2.450,64 eura)

· koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

· koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

· koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

· čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ukoliko zadovoljavate ove uvjete i želite primati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. molimo Vas da se javite osobnim dolaskom na adresu Općina Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo ili na broj telefona: 021/837-937.

Obrazac prijave na Javni poziv možete preuzeti OVDJE

Obrazac Izjave o članovima zajedničkog kućanstva možete preuzeti OVDJE

Images
  • 5. February 2024.

SVEČANO OTVORENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SUŠCI

"Svečano je  bilo u naselju Sušci u Općini Dicmo, gdje je omogućen pristup javnom vodoopskrbnom sustavu stanovnicima ovog dicmanjskog naselja.

Sve aktivnosti do konačne realizacije odvijale su se kroz ‘Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo’.

I dok se na području Trilja i Otoka aktivnosti odvijaju u smislu priključenja kućanstava na kanalizacijski sustav, Općina Dicmo krenula je u realizaciju ideje da voda dođe i u naselje Sušci, kazao je načelnik Općine Dicmo Petar Maretić:

‘Prezadovoljan sam ovim današnjim događajem. Sada se može kazati kako sva naselja u našoj Općini imaju vodu. Dugo vremena su žitelji u naselju Sušci čekali ovaj trenutak. Pored toga što sada sva kućanstva mogu provoditi priključak na vodoopskrbni sustav, uredili smo i prometnicu i znatno poboljšali komunalno i infrastrukturno stanje u ovom dijelu Dicma. Smatram da ove aktivnosti otvaraju mogućnost za još veći interes ljudi koji iz drugih mjesta žele svoj stambeni prostor imati upravo ovdje. Ono što je sigurno da će žitelji ovog naselja koji stanuju poglavito u Splitu sada ili se vratiti živjeti ovdje ili urediti svoja imanja za turizam i češći dolazak u rodni kraj.’

Načelnik Maretić je ovom prigodom zahvalio mještanima na susretljivosti i razumijevanju, kao i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji ovog projekta od njegovog planiranja i početka radova do konačnog završetka.

Nositelj ovog velikog projekta je Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Što se tiče ovog dicmanjskog dijela, direktor poduzeća Josip Mioč je kazao:

‘Izgrađeno je 4938 metara (skoro 5 km) novih vodoopskrbnih cjevovoda s dvije pripadajuće hidrostanice (HS Sušci 1 i HS Sušci 2), te se time omogućio pristup vodoopskrbnoj mreži za 113 kućanstava. Vrijednost izvedenih radova je 1.150.000 eura (odnosno 8.500.000 kn). Od ukupnog iznosa 70% su sredstva iz EU fondova, a ostali dio financirali su Ministarstvo gospodarstva, Hrvatske vode i sama Općina Dicmo. Sada predstoji kućanstvima da pristupe u našu tvrtku kako bi mogli podnositi zahtjeve za priključak na vodoopskrbni sustav.’

Mioč je naglasio kako je do današnjeg dana u sklopu provedbe ‘Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo’ ugovoreno svih devet planiranih sekundarnih ugovora. Inače, ukupna vrijednost projekta Aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo iznosi 247.484.875,00 kuna s PDV-om.U ime Hrvatskih voda ovom događaju nazočio je Zlatko Ževrnja, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela (VGO) za slivove Južnog Jadrana:

‘Osobno sam itekako upoznat s aktivnostima koje se provode na lokalnoj razini kada je u pitanju infrastruktura ili komunalno opremanje. Što se tiče ovog samog dovršetka projekta vezanog za Općinu Dicmo, Hrvatske vode su sudjelovale s oko 14,5% financijskih sredstava od ukupne vrijednosti. Ovo je teren i područje koje je zahtijevalo dosta složenog rada, ali na zadovoljstvo svih, prvenstveno mještana Sušaka i cijele Općine, voda je tu kao i nova cesta i drugi sadržaji.’

Pored aktivnosti na vodopskrbnom sustavu radilo se na rekonstrukciji županijske prometnice kroz naselje Sušci. U ime poduzeća Županijske ceste Split ovom događaju nazočio je član Uprave Luka Podrug:

‘Značajan je ovo događaj za cijelo Dicmo, posebno za naselje Sušci. Riješeno je glavno pitanje, a to je voda. Međutim, ovdje se pokazala simbioza rada svih dionika u projektu. Pored izgradnje vodoopskrbe radilo se paralelno i na rekonstrukciji prometnice. Tako da je sada kompletno rekonstruirana prometnica odnosno prometni prsten od Butiga preko državne ceste D1, pa kroz Kraj, ovdje do Sušaka, kroz Osoje do Butiga. Ostalo je za realizaciju nekih stotinjak metara ovdje kod Vatrogasnog doma za finalizaciju uređenja ceste i onda će u cijelosti sve biti uređeno.’

Veliko zadovoljstvo vladalo je kod samih mještana ovog kraja. Evo što nam je kazao mladi Ante Babić:

‘Ja ovdje živim sa svojom obitelji i vjerujem kako će sada sve više mladih vratiti se ovdje i započeti novi život. Voda znači sve, a tu je i nova cesta, idealno mjesto za živjeti, što drugo nego sam sretan.’

Mnogi su iz ovog dicmanjskog naselja za boljim životom otišli u druga mjesta, u prvom redu u Split. Jedan od njih je i Miloš Mićo Stojanac:

‘Ovo je veliki trenutak za sve nas. Išao sam ovdje u prve razrede osnovne škole, a potom sam više od pola stoljeća u Splitu. Sada kada je tu voda, nova cesta, priroda za poželjeti, nema druge nego sve više dolaziti ovamo i početi raditi kako stambene tako i druge sadržaje. To su sada moji planovi i jednostavno hvala svima koji su bili dio ove priče, a posebno čelništvu Općine na čelu s načelnikom Petrom Maretićem.’

Pored brojnih mještana naselja Sušci i ostalih Dicmanjana i njihovih gostiju u svojim narodnim nošnjama feštu su uveličali članova KUD-a ‘Sv. Jakov Dicmo’. "

Izvor: Ferata